Showing 5 Result(s)
Illium Center of Light, Pilates, workshop, Zoom

HEALTHY, BEAUTIFUL FEET -ZOOM WORKSHOP

Όταν ήμουν μικρή περπατούσα με τα πόδια γυρισμένα προς τα μέσα και ήμουν δύσκαμπτη. Λάτρευα, όμως, το μπαλέτο και ήθελα να γίνω μπαλαρίνα. Οι προκλήσεις που αντιμετώπισα λόγω του «δύσκολου» σώματός μου με οδήγησαν στο να μάθω τεχνικές, όπως το Pilates, που με βοηθούν να βοηθήσω με τη σειρά μου άλλους.

Το 1973 μπήκα στο London School of Contemporary Dance (τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο!) Η δασκάλα μπαλέτου, Cynthia Babat, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με δίδαξε ότι η καλή στάση του σώματος ξεκινάει από μια γερή βάση, από τα πέλματα.

«Υγιή, όμορφα πέλματα» – Workshop μέσω Zoom

Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 15.00 – 17.00, 25€

Δηλώστε συμμετοχή στο: jenny@jennycolebourne.com
______________________________
I was born with body challenges.

When I was a little girl I walked with my legs turned in and was very stiff, but I loved ballet and wanted to be a ballet dancer. These body challenges let me to a lifetime of learning techniques, such as Pilates, that help me help others.

In 1973 I entered the London School of Contemporary Dance (you can achieve anything!) A ballet teacher, Cynthia Babat, was the first person to teach me that good posture starts at the feet. 

“Healthy, beautiful feet” – Workshop on Zoom

Saturday 10 October 15.00 – 17.00, 25€

Book your place: jenny@jennycolebourne.com

Illium Center of Light, Online Classes, Pilates, Pilates Instructor Training, Zoom

STAND OUT AS A PILATES TEACHER

Ξεχώρισε ως δασκάλα/ος Pilates!Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα Refined Pilates μέσω Ζoom από την Jenny Colebourne. Έτος 1. Mat work.Η Jenny Colebourne διδάσκει Pilates από το 1975 και εκπαιδεύει δασκάλους Pilates από το 1984.Με αφορμή τις νέες ανάγκες της εποχής και τις προσκλήσεις της πανδημίας, η διδασκαλία έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να γίνεται σε διαδικτυακή μορφή στα ελληνικά & στα αγγλικά.Αν ενδιαφέρεστε, αφήστε μας το mail σας για να λάβετε αναλυτική περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

________________________________

Stand out as a Pilates Teacher!Year 1. Mat Work. Refined Pilates Teacher Training on Zoom by Jenny Colebourne,Teaching Pilates since 1974. Teaching exceptional teachers since 1984.

Languages: English & Greek.

Τeacher training has been adapted for the internet for this period that we are facing the challenges of the pandemic.If you are interested, leave us your mail in order to receive a detailed description of the Training Program.

Illium Center of Light, Online Classes, Refined Pilates, Zoom

THREE ONLINE REFINED PILATES CLASSES ON ZOOM

Αποκαλώ το Pilates που διδάσκω “Refined” (στα ελληνικά η πιο κοντινή σε αυτό λέξη είναι το «εξευγενισμένος»). Η μέθοδός μου είναι επηρεασμένη από τον Jerome Andrews, ο οποίος ήταν μαθητής του Joseph Pilates και δίδασκε μαζί του. Οι ασκήσεις του ήταν πολύ ακριβείς και λεπτομερείς, ενώ παράλληλα εκτελούνταν με χαλαρό τρόπο, χωρίς ένταση και σπατάλη ενέργειας.

Διδάσκω Refined Pilates, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στη χαλαρότητα, στη σωστή αναπνοή τα τελευταία 46 χρόνια και πραγματικά το σώμα μεταμορφώνεται. 

3 τμήματα Refined Pilates μέσω Zoom: 

▪️Healing Pilates
▪️Stress Relief Pilates
▪️Αdvanced Pilates Class
Κλείστε τη θέση σας.


________________________________


I call the Pilates, I teach, “Refined”. My method is inspired by Jerome Andrews, who had spent 10 years with Joseph Pilates. I had, never, in any of Pilates sessions previous to meeting Jerome, encountered that level of precision and detail. Not only were the exercises very precise, they were executed in a relaxed manner, with absolutely no waste of energy, or tension.

Ι have been practicing Refined Pilates, emphasising detail, relaxation, proper breathing, the last 46 years and it really transforms the body. 

3 Refined Pilates Classes on Zoom:
▪️Healing Pilates
▪️Stress Relief Pilates
▪️Αdvanced Pilates Class
Book your place.

Illium Center of Light, meditation, Online Classes, Yoga, Zoom

HATHA YOGA AND MEDITATION ON TUESDAYS AND THURSDAYS

Ο συνδυασμός της Hatha Yoga με τον διαλογισμό μάς επιτρέπει να χαλαρώσουμε και να αφεθούμε με συνειδητό τρόπο. Σκοπός της πρακτικής είναι η αυτοθεραπεία και η πνευματική ανάπτυξη.Ηatha Yoga με διαλογισμό. Τρίτες & Πέμπτες 18.30-20.30 μέσω Zoom. Κλείστε τη θέση σας.

_____________________________

Hatha Yoga in combination with meditation allows ourselves to relax and let go in a conscious manner. The intention of the practice is self-healing and spiritual development. ?Hatha Yoga with Meditation. Tuesdays & Thursdays 18.30 – 20.30 (Greek Time) on Zoom. Book your place.

Illium Center of Light, Online Classes, Refined Pilates, Reiki, Zoom

SUMMER OF CHANGE


Αυτό το καλοκαίρι είναι περίοδος αλλαγής και κάθαρσης σε βάθος. Το Illium θα πάρει σύντομα νέα μορφή στο Μικροχώρι Αττικής, μέσα στα πεύκα, και θα είναι ανοιχτό για όλους εσάς, online!


Θα μου λείψει να μην σας βλέπω από κοντά, όμως μια νέα εποχή ξεκινάει! Τα μαθήματα Refined Pilates & Yoga και οι συνεδρίες Reiki & Κρανιοϊερής Θεραπείας ξεκινούν πάλι, 1 Σεπτεμβρίου, με ασφάλεια, μέσω Zoom.

Γεμίστε θετική ενέργεια από τη φύση και τη θάλασσα. Σας εύχομαι ένα αναζωογονητικό καλοκαίρι!
_______________________________
This summer is a summer of change and a deep cleaning. Soon, Illium will take on a new shape in Mikrochori, among pines, and open up to the world, online!

I will miss seeing you all from close up, but a new era is about to begin! Refined Pilates & Yoga classes, Reiki & Cranial Sacral sessions begin again, 1 September, safely, on Zoom.

Take in positive energy from nature and the sea. Wishing you a rejuvenating summer!

Translate »