Ο συνδυασμός της Hatha Yoga με τον διαλογισμό μάς επιτρέπει να χαλαρώσουμε και να αφεθούμε με συνειδητό τρόπο. Σκοπός της πρακτικής είναι η αυτοθεραπεία και η πνευματική ανάπτυξη.Ηatha Yoga με διαλογισμό. Τρίτες & Πέμπτες 18.30-20.30 μέσω Zoom. Κλείστε τη θέση σας.

_____________________________

Hatha Yoga in combination with meditation allows ourselves to relax and let go in a conscious manner. The intention of the practice is self-healing and spiritual development. 👉Hatha Yoga with Meditation. Tuesdays & Thursdays 18.30 – 20.30 (Greek Time) on Zoom. Book your place.