Ξεχώρισε ως δασκάλα/ος Pilates!Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα Refined Pilates μέσω Ζoom από την Jenny Colebourne. Έτος 1. Mat work.Η Jenny Colebourne διδάσκει Pilates από το 1975 και εκπαιδεύει δασκάλους Pilates από το 1984.Με αφορμή τις νέες ανάγκες της εποχής και τις προσκλήσεις της πανδημίας, η διδασκαλία έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να γίνεται σε διαδικτυακή μορφή στα ελληνικά & στα αγγλικά.Αν ενδιαφέρεστε, αφήστε μας το mail σας για να λάβετε αναλυτική περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

________________________________

Stand out as a Pilates Teacher!Year 1. Mat Work. Refined Pilates Teacher Training on Zoom by Jenny Colebourne,Teaching Pilates since 1974. Teaching exceptional teachers since 1984.

Languages: English & Greek.

Τeacher training has been adapted for the internet for this period that we are facing the challenges of the pandemic.If you are interested, leave us your mail in order to receive a detailed description of the Training Program.